19 GDH im. Batalionu Zośka i 55 GDH im. Batalionu Parasol oraz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Historia harcerstwa do 1939r.
 

                                                   Olga i Andrzej Małkowscy w dniu swojego ślubu


Historia harcerstwa do 1939 roku

· 1910r. Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Roberta Baden Powella „Scouting for boys” ( „Skauting dla chłopców”) . Zadanie to otrzymał jako karę za spóźnienie na spotkanie „Zarzewia”( tajna organizacja polska działająca w zaborze austriackim ). Doszło nawet do sytuacji, że został on zamknięty w areszcie domowym i dopiero wówczas zabrał się do pracy. W czasie tłumaczenia książka zaciekawiła go. Wydana została w 1911r.
· 22 maja 1911r. Małkowski wydaje we Lwowie pierwszy rozkaz L1/11, którym powołuje 3 drużyny : 2 męskie i 1 żeńską . Jest to symboliczna data powstania harcerstwa polskiego.
· Październik 1911r. W dwutygodniku „Skaut” ukazuje się wiersz „Wszystko co nasze..” autorstwa Ignacego Kozielewskiego i Olgi Drahonowskiej.
· 1912r. Ksiądz Kazimierz Lutosławski wzorując się na najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym ( Krzyż Virtuti Militari ) zaprojektował Krzyż Harcerski.
· 1913r. Wśród harcerzy przyjmuje się zawołanie „Czuwaj”. Zostało ono wprowadzone przez Olgę Drahonowską późniejsza żonę twórcy harcerstwa Andrzeja Małkowskiego ( od 1913 roku).
· 1913r. W zlocie skautów brytyjskich w Birmingham ( Anglia ) uczestniczyła polska reprezentacja ze wszystkich trzech zaborów. Wystąpili oni pod jedną wspólną flagą biało-czerwoną i mimo protestów ze strony zaborców pozostali z nią do końca zlotu ( dzięki interwencji Baden Powella ). W skład reprezentacji wchodził między innymi Andrzej Małkowski.
· 1914r. Zamach w Sarajewie na austriackiego następcę tronu staję się początkiem I wojny światowej.
· W walkach uczestniczą także trzy państwa zaborcze ( Rosja, Niemcy, Austria). Po każdej ze stron walczą Polacy mając nadzieje na odzyskanie niepodległości przez ich ojczyznę.
· 1918r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wszystkie drużyny harcerskie działające w trzech zaborach ( rosyjski, niemiecki i austriacki ) jednoczą się. Na zjeździe w Lublinie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego.
· 15/16 stycznia 1919r. W nocy z 15 na 16 na minę w Cieśninie Messyńskiej wpada statek płynący do Odessy. Na jego pokładzie z misją wojskową płyną Andrzej Małkowski. Katastrofa ta pochłonę wiele ofiar a w tym i twórcę harcerstwa polskiego. Według legendy oddał on swoją kamizelkę ratunkową małej dziewczynce, która dzięki temu uratowała się. Strata ta mocno odbiła się na ówczesnym polskim harcerstwie.
· 1928r. Na podstawie doświadczeń zagranicznych, w Polsce tworzy się ruch zuchowy. Twórcą pierwszych gromad zuchowych, noszących nazwę „Wilczki” ,był Aleksandr Kamiński, nazywany przez zuchy „Kamyk”.
· 1935r. ZHP zorganizował w ramach obchodów swego 25-lecia Zlot Jubileuszowy w Spale. Udział w nim wzięło około 25 tys. harcerzy, harcerek i gości z zagranicy.
· 1938r. Po zajęciu przez wojska polskie Zaolzia, Organizacja Harcerek powołała Pogotowie Wojenne Harcerek. Celem jego było przygotowanie dziewcząt do prowadzenia służby sanitarnej w warunkach wojennych.
· 1939r Wobec nieuniknionej wojny powstaje Pogotowie Wojenne Harcerzy.
· 1 września 1939r. Atakiem pancernika Schlezwig – Holstein na Westerplatte rozpoczyna się II wojna światowa.
· 4 września 1939r Harcerze bronią wieży spadochronowej w Katowicach . 

 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 134853 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=