19 GDH im. Batalionu Zośka, 55 GDH im. Batalionu Parasol, Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Plakietka Drużyny
 

REGULAMIN 
PLAKIETKI DRUŻYNY


1. Przed przystąpieniem do próby harcerka/harcerz zapoznaje się z regulaminem plakietki drużyny.

2. Po zapoznaniu się z regulaminem , harcerka/harcerz zakłada kartę próby (kartka formatu A 5) według poniższego wzoru. 

3. Dane umiejętności na karcie próby mogą być potwierdzane przez drużynowego.

4. Po wypełnieniu karty próby harcerka/harcerz występuje do drużynowej/drużynowego o przyznanie plakietki drużyny. 

5. Po zatwierdzeniu przez drużynową/drużynowego plakietka drużyny zostaje przyznana rozkazem drużynowej/drużynowego. 

 


WZÓR KARTY PRÓBY NA PLAKIETKĘ DRUŻYNY

 
Imię i nazwisko…………………….............................................….…................…... 
Nazwa drużyny……………………...........................................................................
Data dopuszczenia do próby ........................................……..……..........................
 
 
 
Lp.
 
Wymagania na plakietkę drużyny
 
 
Potwierdzenie podpis

 
1.


 
2. 
3. 
4.
5.

 
Jest rok w drużynie.Zna godło drużyny (Odznaka Batalionu „Parasol” / „Zośka”, Plakietka Drużyny).Posiada podstawowe wiadomości o swojej drużynie.
Wie kto jest bohaterem drużyny (historia Batalionu „Parasol”/”Zośka”).Zrobił coś pożytecznego dla drużyny lub harcówki.

 

 
  

  
 
 
Data zakończenia próby: ……………………......................................…
 

 
 

 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 137071 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=