19 GDH im. Batalionu Zośka i 55 GDH im. Batalionu Parasol oraz Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Próba Harcerki-Harcerza
 


REGULAMIN 
PRÓBY HARCERKI / HARCERZA


1. Przed przystąpieniem do Próby harcerka/harcerz zapoznaje się z regulaminem  Próby Harcerki/Harcerza. 

2. Po zapoznaniu się z regulaminem Próby, harcerka/harcerz zakłada kartę próby (kartka formatu A 4) według poniższego wzoru. 

3. Dane umiejętności na karcie próby mogą być potwierdzane  przez  zastępowego, przybocznego lub drużynowego oraz rodziców.

4. Po wypełnieniu karty próby i uzyskaniu wszystkich podpisów, harcerka/harcerz  występuje do drużynowej/drużynowego o Otwarcie Próby.

5. Po zatwierdzeniu przez drużynową/drużynowego Próba zostaje otwarta rozkazem  drużynowej/drużynowego.
 

WZÓR KARTY PRÓBY
 
Imię i nazwisko…………………………………..................................………...................
Numer i nazwa drużyny…......……………….................................................................

 
Lp.
 
Wymagania Próby Harcerki / Harcerza
 
Potwierdzenie podpis

 
1.


2.


3.


4.


5.
6.


7.8.
9.10.
 
Uczestniczy w pracy konkretnego zastępu / drużyny.


Uczestniczy w zbiórkach macierzystej drużyny.


Poznaje drużynę (kolegów oraz przełożonych).


Zna zwyczaje i obrzędy swojego zastępu i drużyny.


Potrafi zachować się w kręgu harcerskim, podczas ogniska oraz podczas różnego rodzaju uroczystości harcerskich.


Kompletuje mundur harcerski (przybornik).


Przyjmuje na siebie niektóre obowiązki domowe - PUNKT PODPISUJĄ RODZICE.


Zna symbolikę krzyża harcerskiego i lilijki harcerskiej oraz znaku WOSM (dla chłopców) lub WAGGGS (dla dziewcząt).


Wie kto może zostać harcerką / harcerzem i umie to uzasadnić.


Spełnia dobre uczynki - PUNKT PODPISUJĄ RODZICE.
 
  

 


 
Data zakończenia wykonywania zadań: …………………………..........
 

 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 136077 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=