19 GDH im. Batalionu Zośka, 55 GDH im. Batalionu Parasol, Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Prawo i Przyrzeczenie
 

 

Przyrzeczenie Harcerskie
 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść chętnie pomoc bliźnim, być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Potwierdzenie Przyrzeczenia :

 

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.


Prawo Harcerskie

 
1.   Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia  
      Harcerskiego.

2.   Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3.   Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4.   Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa  każdego innego harcerza.

5.   Harcerz postępuje po rycersku.

6    Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7.   Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom, i wszystkim swoim przełożonym.

8    Harcerz jest zawsze pogodny.

9.   Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach;
      jest wolny od nałogów.


 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 137071 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=