Szczep ZHP im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej Nr 49 Gdańsk-Wrzeszcz, Al. Legionów 11
  Regulamin gwiazdek zuchowych
 

ZUCHY
PRZY SZCZEPIE ZHP IM. SZARYCH SZEREGÓW
 

REGULAMIN GWIAZDEK ZUCHOWYCH
 

GWIAZDKI ZUCHOWE to program osiągnięcia przez zuchy określonego etapu rozwoju, przygotowującego do podjęcia zadań odpowiadających nazwie gwiazdki. Gwiazdki zuchowe wspierają rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i społeczny zucha. Gwiazdki jako ważny element metodyki zuchowej pomagają w: 

- wyrobieniu u zuchów umiejętności pracy nad sobą 

- kształtowaniu nawyków życzliwego współżycia w grupie rówieśników 

- kształtowaniu pojęcia mówiącego o znaczeniu człowieka w środowisku naturalnym 

- rozwijaniu potrzeb społecznych dziecka 

zdobywanie gwiazdek nie odbywa się w systemie rocznym, tzn. zuch może zdobyć kolejną gwiazdkę po dokładnym wypełnieniu wszystkich wymagań programu poprzedniej gwiazdki.. Jedynym wymogiem, który zuch musi spełnić przed przystąpieniem do zdobywania gwiazki, jest poznanie i zrozumienie Prawa Zucha oraz złożenie Obietnicy. 
1. Złożyłem(-am) Obietnicę Zucha. Dbam o swój mundur. Ochoczo biorę udział w zbiórkach gromady 

2. Chętnie służę radą i pomocą wszystkim, którzy tego potrzebują. Stale pomagam w pracach domowych. 

3. Brałem(-am) udział w wycieczce lub innej formie turystycznej. 

4. Znam symbole narodowe, hymn mojej Ojczyzny i potrafię godnie zachować się w sytuacjach, kiedy są używane. 
1. Jestem dla innych przykładem dobrego zucha. Ważne sprawy gromady i swoje potrafię omówić i załatwić w Kręgu Rady. 

2. Potrafię zaplanować swój dzień, znajdując czas na naukę, zabawę i pracę domową. Wykonałem(-am) pożyteczną pracę dla domu rodzinnego. 

3. Zorganizowałem(-am) gry i zabawy dla kolegów, samodzielnie lub z szóstką. Aktywnie spędziłem(-am) ferie zimowe. 

4. Zdobyłem(-am) najważniejsze wiadomości związane z historią mojej miejscowości. 
1. Zorganizowałem(-am) wraz z gromadą akcję gospodarczą, która przyczyniła się do wzbogacenia majątku gromady. 

2. Nawiązałem(-am) kontakt z harcerzami i dowiedziałem(-am) się, jak można zostać harcerzem. Wykonałem(-am) z nimi pożyteczną pracę dla środowiska. 

3. Zdobyłem(-am) odznakę „Siedmiomilowe buty” lub uczestniczyłem(-am) w harcerskiej formie wypoczynku. 

4. Znam obrzędy i zwyczaje drużyny harcerskiej, z którą nawiązałem(-am) kontakt. Wiem, kto jest bohaterem tej drużyny i szczepu, w którym ona działa 
 

 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 132555 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=