Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne PTSM przy Szkole Podstawowej Nr 49 w Gdańsku-Wrzeszczu, Al. Legionów 11
  Miłośnik Gdańska
 
 
REGULAMIN 
ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK MIŁOŚNIK GDAŃSKA
  
I. Założenia ogólne
1.       W celu popularyzacji historii, kultury i walorów krajoznawczych Gdańska, jak tez zachęcenia turystów do poznania naszego grodu, Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK , Decyzją z dnia 5 kwietnia 1995 ustanowił "Odznakę Miłośnik Gdańska".
2.       Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat na terenie administracyjnym miasta indywidualnie lub grupowo.
3.       Odznaka jest stała i posiada dwa stopnie: niebieski i złoty.
4.       Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK ul. Długa 45, tel. (0-58) 301 91 51 w.8.
5.       Odznaka może być zdobywana przez cały rok, podczas wycieczek, a także podczas imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Gdański PTTK.
II. Warunki zdobywania Odznaki
A.      W stopniu niebieskim (pierwszym):
1.       Zwiedzenie w czasie wycieczki pieszej lub rowerowej 10 dowolnie wybranych zabytków architektury, w tym obowiązkowo:
-         Ratusz Starego Miasta,
-         Brama Wyżynna,
-         Kościół N.M.P.
2.       Zwiedzenie:
-         Parku Oliwskiego,
-         Zabytkowej Kuźni Wodnej w Oliwie,
-         Muzeum Narodowego,
-         Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.
3.       Odbycie wycieczki pieszej lub rowerowej na trasie: Jelitkowo - Brzeźno - Nowy Port - Twierdza Wisłoujście - Westerplatte.
 
B.      W stopniu złotym (drugim):
1.       Posiadanie odznaki w stopniu pierwszym,
2.       Zwiedzanie 15 zabytków architektury, w tym obowiazkowo:
-         Dom Opatów Pelplińskich,
-         Wielki Młyn,
-         Basztę Jacek,
-         Pocztę Polską,
-         Wielką Zbrojownię.
3.       Zwiedzenie obiektów muzealnych, jak:
-         Żuraw Gdański,
-         Centralne Muzeum Morskie na Ołowiance,
-         Muzeum Archeologiczne,
-         Muzeum Etnograficzne w Oliwie.
4.       Zwiedzenie Ogrodu Zoologicznego w Oliwie,
5.       Uczestniczenie w jednym spektaklu teatralnym w Gdańsku,
6.       Odbycie rejsu statkiem na trasie: Gdańsk Zielona Brama - Port Gdański - Westerplatte,
7.       Odbycie wycieczki pieszej po terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego "Żółtym Szlakiem" na trasie: Gdańsk dw. PKS - Góra Gradowa (punkt widokowy) - Jaśkowa Dolina - Matemblewo - Złota Karczma. Na trasie pomniki przyrody,
8.       Odwiedzenie Pomnika Poległych Stoczniowców,
9.       Udział w dowolnej imprezie organizowanej przez Oddział Gdański PTTK.
C.      Normy na stopnie odznaki można zdobywać:
-        w stopniu niebieskim (pierwszym) w ciągu jednego roku 
(12 m-cy),
-        w stopniu złotym (drugim) w ciągu trzech kolejnych lat 
(36
m-cy).
D.      W jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki,
E.      Zwiedzane obiekty i tereny nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki,
F.      Punkty zdobyte na Odznakę Turystyczo - Krajoznawczą "Miłośnik Gdańska", można równocześnie zaliczać przy zdobywaniu innych odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK,
G.     Ubiegający się o przyznanie odznaki danego stopnia obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi informacje zawierające jego imię, nazwisko, adres, rok urodzenia i zestawienie odbytych i potwierdzonych, wymaganych regulaminem wycieczek i imprez. Sposób opracowania dokumentacji jest dowolny. Potwierdzenia należy uzyskiwać u kierowników wycieczek, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa, a także bezpośrednio w obiektach zwiedzanych lub ich sąsiedztwie.
III. Postanowienia końcowe
1.       Podstawą dającą prawo zakupu odznaki jest zapis weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Gdańskiego PTTK.
2.       Za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz Gdańska oraz dla turystyki i krajoznawstwa na terenie Gdańska odznaka może być przyznana Honorowo przez Zarząd Oddziału Gdańskiego PTTK.
3.       Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Gdańskiego PTTK.
4.       Odznakę można zakupić w biurze Oddziału Gdańskiego PTTK przy ul. Długiej 45.
5.       Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Główny PTTK.

 
 
 
  Od dnia 23 lutego 2008r. stronę odwiedziło już 144719 odwiedzający Dziękujemy  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=